Terugblik Week van het Ondernemen 2024

Terugblik Week van het Ondernemen 2024

Tijdens de Week van het Ondernemen ontmoeten de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt elkaar persoonlijk in de regio Amersfoort.

Het gemeenschappelijke doel is de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. Verandert de vraag en ontwikkeling op de arbeidsmarkt dan verandert het onderwijs daarin mee. De werknemers en ondernemers van de toekomst worden nu opgeleid.

Tijdens de Week van het Ondernemen 2024 (18 maart t/m 28 maart) zijn de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt op inspirerende wijze samengebracht. De Week van het Ondernemen stond in het teken van het verbinden van lokale ondernemers met het onderwijs, met als doel leerlingen en studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

45 ondernemers en burgemeester en wethouders, hebben zich vrijwillig ingezet om gastlessen te geven op verschillende onderwijsinstellingen. Deze samenwerking benadrukt de waarde van praktijkervaring en toont de sterke band tussen de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de jeugd.

 

De impact van deze gastlessen reikt verder dan de klaslokalen; ze hebben de potentie om de loopbaanoriëntatie van studenten te verrijken, ondernemerschap te stimuleren en de lokale economie te versterken. Door studenten in contact te brengen met lokale ondernemers kunnen we een omgeving creëren waarin ze waardevolle praktische vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor succes in de moderne arbeidsmarkt.

 

De Week van het Ondernemen heeft niet alleen een brug geslagen tussen ondernemers en onderwijs, maar heeft ook bijgedragen aan toekomstige samenwerkingen en initiatieven.

 

We danken alle deelnemers voor de fantastische bijdrage!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Ik geef Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt toestemming om mijn naam en e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

contact netwerk onderwijs & arbeidsmarkt

Projectleider
Sylvia Krebber
06 53 14 65 39

AANMELDEN DOCENT IN BEDRIJF 2023


 Voorkeur 1 bedrijfsbezoek

 Voorkeur 2 bedrijfsbezoek