Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur, dat ‘Meerscholen’ gaat heten.

Als bestuurders vormen wij met ingang van die datum samen een nieuw college van bestuur. De fusie stelt ons in staat de basis van onze beide organisaties te verstevigen. Dat biedt kansen om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden.

Eigen visie en identiteit
Onder de vlag van Meerscholen werkt een breedpalet aan scholen samen. Bijzonder is dat iedere school het onderwijs vormgeeft vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Open katholiek of protestants-christelijk: alle leerlingen worden gestimuleerd hun eigen identiteit te ontwikkelen en benieuwd te zijn naar die van een ander. Scholen, medewerkers en leerlingen bieden elkaar ruimte. We delen onze kennis en waarderen verschillen. Want juist daardoor kunnen we van elkaar leren en meer groeien.

Alles voor de leerling

Kenmerkend is ook dat alles op de scholen en bij het bestuur in dienst staat van de leerlingen. Hun toekomst staat centraal. We verzorgenkwalitatief goed onderwijs en stimuleren bij leerlingen vertrouwen in zichzelf en in de ander. Wij geloven dat je door een open houding meer plezier hebt in het leren en het leven. Ook zien we het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen bewust te maken van hun medeverantwoordelijkheid voor een betere, inclusievere en meer duurzame samenleving.
Groen licht
de bestuurlijke fusie is een heel traject voorafgegaan. Vertegenwoordigers van personeel, medezeggenschapsraden en directies hebben samen met een adviesbureau de haalbaarheid onderzocht. Daaruit bleek dat een bestuurlijke fusie vooral kansen biedt. Na ons voorgenomen fusiebesluit zijn ouders geraadpleegd, zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over gevolgen voor het personeel en hebben de overkoepelende medezeggenschapsraden en de raden van toezicht groen licht gegeven voor de fusie. Tot slot is door medewerkers en een vertegenwoordiging van leerlingen een nieuwe naam gekozen, die verwijst naar de waarden van onze nieuwe organisatie.

Samenwerking

Met 10 scholen in Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg is Meerscholen nog steviger geworteld in de regio. Als bestuurders van de nieuwe organisatie hopen wij onze goede relatie met u voort te zetten en te verstevigen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Ik geef Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt toestemming om mijn naam en e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

contact netwerk onderwijs & arbeidsmarkt

Projectleider
Sylvia Krebber
06 53 14 65 39

AANMELDEN DOCENT IN BEDRIJF 2023


 Voorkeur 1 bedrijfsbezoek

 Voorkeur 2 bedrijfsbezoek