nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Trotse terugblik als wethouder door Fatma Koser Kaya

Net zoals mensen constant in ontwikkeling zijn, is de arbeidsmarkt dat ook. Beroepen veranderen, komen en gaan. Hoe grillig dat soms ook is, de kunst is om op de bewegingen in te spelen. Bijvoorbeeld door het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. We merken die behoefte bij zowel onderwijsinstellingen als bedrijven. 


Werken aan een goede aansluiting is op zichzelf niet nieuw, maar met de inzet van het Netwerk Onderwijs-Arbeidsmarkt hebben we de verbinding tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente structureler, eenvoudiger en vooral effectiever gemaakt. Zodat onze studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen opgaan. 

 

Werken aan een goede aansluiting is op zichzelf niet nieuw, maar met de inzet van het Netwerk Onderwijs-Arbeidsmarkt hebben we de verbinding tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente structureler, eenvoudiger en vooral effectiever gemaakt. Zodat onze studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen opgaan. 

 

Nauw contact zorgt dat opleidingen relevant zijn, vergroot de kans op werk voor werknemers en helpt werkgevers werknemers te vinden die de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Steeds meer sectoren kampen met tekorten. Een aantal van die sectoren zijn essentieel voor onze economie of voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan klimaatadaptatie, verduurzaming, de energietransitie, de woningbouwopgave en mobiliteit. Voldoende goed geschoolde mensen in sectoren als de zorg, de bouw, het onderwijs, techniek, bepaalt mede of onze maatschappij klaar is voor de toekomst. Dat lukt ons alleen als bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid elkaar weten te vinden, van elkaar leren, weten welke behoeften er zijn en welke ontwikkelingen aanstaande zijn. En door deze intensieve samenwerking heeft Amersfoort een stevig netwerk gevormd die snel en doelgericht echt het verschil kan maken.

 

Mijn periode als wethouder zit er bijna op. De doorontwikkeling van het Netwerk Onderwijs-Arbeidsmarkt is een van de samenwerkingen waar ik met trots op terugkijk. Na vier jaar met zowel Economie als Onderwijs in mijn portefeuille, weet ik hoe ongelooflijk veel de regio Amersfoort te bieden heeft. Met dit netwerk van opleiders en bedrijven als fundament, wordt dat aanbod -en dus ook de regio zelf- alleen nog maar sterker.

Uitbreiding samenwerking onderwijsinstellingen en bedrijvenverenigingen

Ondanks een lastige periode als gevolg van de Covid-19 pandemie, waarbij het onderwijs en de arbeidsmarkt onder zware druk stond is de samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijvenverenigingen binnen Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt sterk gegroeid, met een uitbreiding naar zestien partners in de regio.

 

Aeres Nijkerk, Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk, Bedrijvenkring Leusden, Bedrijvenvereniging AWest, Bedrijvenvereniging De Hoef, Corderius College, Hoge School Utrecht HU, Hoornbeeck College, Mavo Muurhuizen, MBO Amersfoort, Ondernamen, PRO33college, ROC Midden Nederland, t’ Hooghelandt, VAB Vereniging Amersfoortse Bedrijven en de VAO.

 

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk vraagstuk. De samenwerkende partners in het netwerk onderzoeken welke vaardigheden van belang zijn om straks goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Als de werkgelegenheid veranderd kan ook de werkgelegenheid in beroepen veranderen. Nieuwe vaardigheden, zoals 21ste-eeuwse vaardigheden spelen hierbij een rol. Onderwijs moet aantrekkelijk blijven en worden voor leerlingen en studenten, zodat er voldoende vakmensen op de arbeidsmarkt komen. Wil je direct in contact komen met een verbinder van de aangesloten partners, dat kan via de website waar alle contactgegevens te vinden zijn https://netwerkoa.nl/.

De Week van het Ondernemen 2022 wederom succesvol voor onderwijs en arbeidsmarkt

Mei stond in het teken van de zevende editie van de Week van het Ondernemen. Tijdens De Week van het Ondernemen ontmoeten de werelden van onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort elkaar persoonlijk. 

Ons gemeenschappelijke doel is de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. Een goede aansluiting bij haar ontwikkeltrajecten en leerprogramma’s voor jonge mensen. Ondernemers geven een kijkje in de wereld van de branche en expertises. Al jaren een succesformule!

Eindelijk na ruim twee jaar uitstel als gevolg van Covid-19 was het dan eindelijk weer zover. Zo’n veertig gastbezoeken hebben succesvol plaatsgevonden.

Hoe werkt het eigenlijk om voor een klas te staan, hoe boei je als ondernemer tijdens een gastles de studenten en wanneer haken ze af? Om de deelnemers hierop voor te bereiden is de workshop “Netwerken voor de Klas” georganiseerd. Ervaren docenten Jan Meeuse en Evert Geluk deelden tips en tricks samen met studenten van het Hoornbeeck college. Want wie kunnen het beter vertellen dan de studenten zelf. En dan zit je ineens weer in de schoolbanken met studenten voor de klas.

Een aantal leuke reacties:

Proversie
Het was een pittige ochtend. Mbo-leerlingen zijn op maandagochtend om negen uur nog niet helemaal ‘bij de les’ als je begrijpt wat ik bedoel. Ik moest behoorlijk wat uit de kast halen om ze erbij te betrekken, maar ik kijk met plezier terug op de gastles. En ik denk dat de groep er ook echt wel iets van opgestoken heeft, al zullen ze dat niet meteen toegeven. Goede begeleiding ook vanuit het MBO Amersfoort. Ik voelde me welkom, goed ondersteund en begrepen.
Marcoen Hopstaken

HU Docent

Vandaag heeft Jan-Henk Bouman namens Fountainheads/Gamechangers een superleuke gastcollege/workshop aan onze studenten gegeven door studenten te ‘empoweren’ met een mooie koppeling naar motivatie. Dus wederzijds enthousiasme! Heel leuk en dank voor de organisatie hiervan. We gaan kijken naar een vervolg.

Jan van Veldhuizen

 

8 november Docent in Bedrijf

Speciaal voor docenten en ondernemers gaat de zevende editie Docent in Bedrijf plaatsvinden op 8 november 2022. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het succesvolle event.

 

Het inspirerende netwerkprogramma brengt docenten en ondernemers dichter bij elkaar. De ontmoetingen zorgen voor een verbetering in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit een middag- en avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma van 15.00 – 16.30 uur, brengen docenten en ondernemers een bezoek aan één van de inspirerende bedrijven en organisaties. De eerste deelnemers zijn bekend: Toyota van Gent en Moore MTH. Wil je als bedrijf of organisatie deze dag ook de deuren openzetten voor de ontvangst van docenten en ondernemers om een goede indruk te geven van het bedrijf of organisatie en samen in gesprek over de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt? Neem contact op met de projectleider Sylvia Krebber Sylvia@projecthuizen.nl we bespreken de mogelijkheden graag met elkaar.

Tijdens het avondprogramma staan er inspirerende sprekers op het programma, tijdens het smakelijk netwerkbuffet is er ruime mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met bestaande en nieuwe relaties. Na afloop ga je naar huis met de gedachten  “hier heb ik echt wat aan gehad”! 

Beroeps Praktijk Vorming; wat heeft uw voorkeur?

De voorbereidingen voor de stageperiode in het nieuwe leerjaar zijn in volle gang. Maar is de huidige invulling zoals deze nu is opgesteld nog wel passend bij de wensen van de arbeidsmarkt? Inmiddels hebben we een groot aantal reacties op de enquête ontvangen maar we ontvangen graag meer respons om een beter beeld te kunnen vormen. We vragen vijf minuten tijd om het vragenformulier in te vullen!


Hartelijk dank voor je bijdrage!

Vraag en aanbod delen

Onderwijs en arbeidsmarkt kunnen veel met elkaar delen, dit varieert van het zoeken en aanbieden van stageplaatsen, vacatures, gastdocenten tot samenwerkingen binnen bedrijfs- en onderwijsvraagstukken. Onze website faciliteert de mogelijkheid om vragen te stellen en aanbod te delen. Maak hier gebruik van en wij delen dit zoveel mogelijk via onze socials voor een groot bereik.

Fijne zomer gewenst!

Na een bewogen en bijzonder jaar kijken we terug op een mooi jaar met elkaar, waarbij we ook tijdens de Coronaperiode elkaar hebben versterkt en verbindingen en successen hebben gerealiseerd. Dit was misschien wel het vreemdste schooljaar dat we ooit hebben meegemaakt. Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar waar mooie activiteiten gaan plaatsvinden en we aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

Onze nieuwsupdates via Socials volgen, dat kan.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, volg ons dan via de socials. We zijn te vinden op Facebook en LinkedIn. Zo kunnen we ook via deze kanaleninformatie tonen over jouw bedrijf of onderwijsinstelling. Wil je content delen, dan nodigen wij je van harte uit om dit te delen op de LinkedIn-pagina.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Ik geef Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt toestemming om mijn naam en e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

contact netwerk onderwijs & arbeidsmarkt

Projectleider
Sylvia Krebber
06 53 14 65 39

AANMELDEN DOCENT IN BEDRIJF 2023


 Voorkeur 1 bedrijfsbezoek

 Voorkeur 2 bedrijfsbezoek